Sản phẩm khác

  • Ly giấy của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan. Công ty chúng tôi có thể cung cấp màng PS với các thông số kỹ thuật như sau:
  • Muỗng, nĩa của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan. Công ty chúng tôi có thể cung cấp Muỗng, nĩa với các thông số kỹ thuật như sau
  • Hộp nhựa của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan. Công ty chúng tôi có thể cung cấp Hộp nhựa với các thông số kỹ thuật như sau: