Sản phẩm định hình

  • Khay bánh và các loại khai thực phẩm của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan. Công ty chúng tôi có thể cung cấp khay bánh và thực phẩm với các thông số kỹ thuật sau:
  • Khay Mỹ phẩm của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan. Công ty chúng tôi có thể cung cấp khay đựng Mỹ phẩm với các thông số kỹ thuật như sau:
  • Blister Pack của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan. Công ty chúng tôi có thể cung cấp Blister Pack với các thông số kỹ thuật như sau:
  • Hộp và nắp các loại của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan. Công ty chúng tôi có thể cung cấp hộp và nắp các loại với các thông số kỹ thuật sau: