Ly và nắp

  • Nắp PS, PP, PET của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tự động của Châu Âu, Đài loan. Công ty chúng tôi có thể cung cấp các loại nắp với các thông số kỹ thuật sau:
  • Ly PET của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan. Công ty chúng tôi có thể cung cấp các loại ly PET với các thông số kỹ thuật như sau:
  • Ly PP của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan. Công ty chúng tôi có thể cung cấp các loại ly PP với các thông số kỹ thuật như sau:
  • Ly PS/ HIPS của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan. Công ty chúng tôi có thể cung cấp Ly PS/ HIPS với các thông số kỹ thuật như sau: