Categories

  • Màng nhựa của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan
  • Ly và nắp của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan
  • Sản phẩm định hình của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan
  • Sản phẩm khác của Cty Việt Thành được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, Đài loan
  •  
  •  
  •  
  •  

Our customers

News

Recruitment

Chúng tôi luôn thấu hiểu và chia sẽ những khó khăn, thử thách mà các bạn phải đương đầu khi tìm một công việc mới phù ...